Általános Szerződési Feltételek

Az ezen az oldalon található Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Huszár Zsuzsanna EV (1121 Budapest, Kázmér út 39. FS. 2. adószám: 68579368-1-43) mint szolgáltató által üzemeltetett www.etrendezo.info weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A szerződő felek

A szolgáltató.

Neve: Huszár Zsuzsanna EV (a továbbiakban: “Szolgáltató“)
Székhelye: 1121 Budapest, Kázmér út 39. FS. 2.
Elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@etrendezo.info
Nyilvántartási száma: 51949642
Adószáma: 68579368-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Belügyminisztérium
Telefonszámai: +36 30 613 2304

és Ön. (a továbbiakban: “Szerződő“).

A szerződés nyelve: magyar

A weboldal tartalma

A weboldalra tudományos forrásokra épülő publikációk, fordítások, a saját tanácsadói szolgáltatásomból származó esettanulmányok kerülnek fel. Mindezek szöveges és multimédiás tartalom formájában.

A weboldalon található cikkek, képek és termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése az írásos hozzájárulásom nélkül szigorúan tilos!

Megvásárolható szolgáltatások, termékek köre

A weboldal tartalmához kapcsolódó szolgáltatásaim/termékeim megvásárolhatóak a weboldalon keresztül. Ilyenek például:

  • Állapotfelmérés
  • Kiértékelés
  • Konzultácó (személyesen vagy online)
  • Tananyagok
  • Mintaétrendek
  • Receptek
  • Tájékoztatás Messengeren

Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál/termékeknél vagy az áraknál, fenntartom a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatom a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Szolgáltatásaimról, termékeimről a weboldalon részletes leírás található, melyekhez digitális dizájn tartozik. (A szolgáltatások, termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek!)

Amennyiben valamely szolgáltatásom, vagy termékem akciós áron kerül a megvásárolható szolgáltatások, termékek közé, akkor tájékoztatom a vevőimet az akció időtartamáról.

Vásárlás, megrendelés

A weboldal bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Szerződőt fizetési kötelezettség terheli. A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Szerződő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Vásárlási folyamat

Az etrendezo.info weboldal oldalain lehetőség van szolgáltatások, illetve digitális információs  termékek, un. infótermékek megvásárlására. A megrendelések a weboldal értékesítési oldalaiba integrált SalesAutopilot megrendelő űrlapokon történnek.

Rendelés menete és fizetés

A Szerződő elküldi megrendelését a weboldalon található bármely űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Szerződő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Szerződő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Szerződő részére a megrendelt szolgáltatás/termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a szolgáltatásról/termékről. Amennyiben a Szerződő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Bankkártyás fizetés esetén (Barion)

A Szerződő a termék/szolgáltatás oldalán egy gombra kattintással érkezik a megrendelő oldalra, ahol láthatja a megrendelés összesítését, és lehetősége van megadni a megrendelés mennyiségét és adatait. Itt esetenként lehetősége van egy pipálós mezővel további termék hozzáadni a megrendeléséhez. Ha megfelelően leellenőrizte az űrlap tartalmát és a vásárolni kívánt termékeket, akkor kattintson az űrlap alján található gombra.

Ezt követően (amennyiben bankkártyás fizetési módot választott) a Barion rendszerén keresztül van lehetősége bankkártyával kiegyenlíteni a szükséges összeget. Ehhez átirányításra kerül a biztonságos oldalra, amelyet a Barion Payment Zrt. üzemeltet.

A vásárlással elfogadja, hogy a Szolgáltató által az etrendezo.info felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring*.

(*Csalás felderítő rendszer. Az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató rendszer.)

Banki átutalás esetén

A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait. Előre utalás esetében a megrendelt terméket csak a termék pontos összegének beérkezése után küldjük el a megrendelőnek, amiről emailben értesítjük.

Bankkártyás, fizetésnél és banki előre utalásnál semmilyen plusz költség nincs!

Amennyiben a vásárlással kapcsolatos weblapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartom a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatom a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Átutalási információk

Vállalkozás neve: Huszár Zsuzsanna EV
Bankszámla szám: 16200209-17064299-00000000
MagNet Bank

Vegyes rendelkezések

Az eladó és vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vevő és a Szolgáltató a 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve az általános hatáskörű bíróság illetékességét kérheti.

A Szolgáltató által kiadott tananyagok, megrendezett workshopok tartalmazhatnak az egészségmegőrzéssel és egészség javítással kapcsolatos információt. De az ezekben az anyagokban bemutatott információk nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, így nem alkalmasak arra, hogy valaki megalapozott egészségügyi döntést hozzon!

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.